Caj perkhidmatan yang dikenakan

Jagaan Asnaf

PERCUMA
 • Boleh urus diri

Jagaan Bulanan

RM 1,550
 • Boleh Urus Diri

Jagaan Terlantar

RM 1,800
 • Termasuk Fisioterapi
 • Tidak termasuk susu, tisu
  basah & lampin pakai
  buang

Jagaan Transit/ Sementara

RM 80 per hari
 • Umrah, Haji, Kursus DLL
 • Boleh Urus Diri

Jagaan Transit (Terlantar)

RM 100 per hari
 • Tidak termasuk susu, tisu
  basah & lampin pakai
  buang

Borang Permohonan Kemasukan ke Darul Hanan Pulau Pinang

Pakej ini termasuk

Makan 6 kali sehari

Jagaan 24 jam

Aktiviti riadah

Kuliah pengajian

Dobi

Rawatan kesihatan

Syarat-syarat kemasukan

Warga emas Islam berumur 57 dan ke atas

Terdiri daripada warga emas yang tiada waris atauwaris yang tidak berkemampuan dari segi kewangan (miskin)

Kes yang dirujuk kepada pihak hospital di Negeri Pulau Pinang melalui Jabatan Kerja Sosial Perubatan.

Tiada penempatan atau perlindungan.

Kes yang dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Zakat Pulau Pinang, masjid dan surau serta masyarakat Pulau Pinang

Warga emas yang berkeupayaan mengurus diri.

Keutamaan diberi kepada penduduk Negeri Pulau Pinang.

Warga emas yang tersisih dari ahli keluarga.