Kemudahan yang disediakan

di Darul Hanan Pulau PInang

Jagaan 24 jam oleh kakitangan bertugas

Perkhidmatan fisioterapi

Bimbingan dan kaunseling

Bimbingan agama.

Rekreasi dengan melawat kawasan luar Pulau Pinang.

Rawatan perubatan dan jagaan kesihatan